Art Activities

DAC | 100 Kilometers - Good Day to Play with Nothing

Artists
Jie Huang, Sai Ma
Planner
Ziran Li, Yanzi Hu

2018.07.07 - 2018.07.14

十方 | Projects Talk:來波定位球

Special Guest
Honghong Li, Yong Li, Ziran Li, Zhenhong Luo, Sai Ma, Kun Ni, Yuqing Su, Ke Sun, Wenmin Tong, Jianping Wu, Ran Xu, Guo Yu, Jin Zhang, Lingxiang Zeng, Tu Zeng, Yu Zhou

2018.07.07

Sichuan Fine Arts Institute, The Third International Workshop of Public Art Education | Teaching Report Exhibition

Supervision: Chongqing Jiulongpo District Government, High-tech Zone Management Committee
Sponsored by: Sichuan Fine Arts Institute of Public Art
Special support: Yulong Group

2018.06.16 - 2018.06.24

"The World"Solo Exhibition by Qian Ren

Art Director: Tu Zeng
Curator: Yanzi Hu
Academic Hosting: Kun Ni Ruijun Shen
Invited Criticism: Meng Tian Zhiliang Wang
Assistants: Ke Hu Jishen Li Yuanshuai Taomeng Cui

2018.06.02 - 2018.06.30

"TAG MAN & The Vortex of Dancing Fingers" Solo Exhibition of Korean Artist Shawn Park

Organizer: Dimensions Art Center(DAC), 501-Xu Space
Sponsor: Incheon Foundation for Arts & Culture
Curator: Tu Zeng
Executive Curator: Jing He, Shuwen Wang

2018.06.01 - 2018.06.10

《宿燒》梁文穿個展

主辦:十方藝術中心 壹集
藝術總監:曾途
策展人:胡燕子
公共關係:邵麗樺
展覽協助:楊元帥、胡克、譚稅、王若丁、阿楊
視覺設計:盧雨杭

2018.04.28 - 2018.05.13

John Treffer “Collecting stories ”

Artist:John Treffer ( NED )
Dialogue guests:Tu Zeng

2018.04.21

《歌樂山》,三晝夜的持續燃燒!

策劃:趙川、堯波
集體創作、勞動並演出:趙川、堯波、吳夢、高子鵬、徐程、Kai Tuchmann、吳加閔、崔健、廖霜爽、 蘭航、王玉玨、王旭東、郭盈秀、楊柳等
文字記錄:楊小雪、龔琰
海報設計:武佳音
書法:堯波

2018.04.16