EN

藝術活動

天,海,土,球

個展 #16
藝術家:Lotte Geeven(荷蘭)

2014.12.21 - 2015.01.04

荷蘭設計行

研討會

2014.12.03

表皮

個展 #13
藝術家:廖歆雯(中國)
策展人:Tudor Bratu

2014.11.30 - 2014.12.20

天天向上

個展 #14
藝術家:Paulien Bremmer(荷蘭)
策展人:Tudor Bratu

2014.11.30 - 2014.12.20

作品分享會

分享會 #15
藝術家:Christian Schellenberger

2014.11.22

我們如何成為這個世界的一部分

群展 #12
藝術家:李琦(中國),陶輝(中國),易雨瀟(中國),張晉(中國),瀋陽超(中國)
策展人:時玉玲

2014.11.02 - 2014.11.21

夜泳

聯展 #10
藝術家:楊輕輕(中國),石梓峰(中國)
策展人:喻曉風

2014.10.12 - 2014.10.24

抹黃油的那面朝?

個展 #11
藝術家:Emilia Ukkonen
策展人:Tudor Bratu

2014.10.12 - 2014.10.24

行走裝置

分享會 #9
藝術家:Maurice Bogaert

2014.10.01