Art Activities

Quantum Entanglement

Double Exhibition
Artists: Kun LI (CN) & Haichao Zhang (CN)
Art Director: Tu Zeng
Curator: Yanzi Hu

2016.11.19 - 2017.01.05

Weeds

Grass Stage Theatre Society works
Director: Chuan Zhao
Creation and Performance: Meng Wu, Jiamin Wu, Chuan Zhao,Dasi Sun, Bo Ding, Nian Liu, Jing Shi etc.

2016.10.01

Attribute

Solo Exhibition
Artist In Residency:Weicai Chen(CN)

2016.09.04 - 2016.09.18

Sound In Motion

Workshop
Artist:Bai Shui

2016.08.24

Changing Modernization, Changing Boundaries

Series
Speakers:ONODA Kenzo(JP)、FUKUZUMI Ren(JP)、FUKUNISHI Toshihiro (JP)、Zongyu Wang(CN)

2016.08.10 - 2016.08.13

Three Peakpoints about pictures

Lecture
Artist:Jin Zhang(CN)

2016.07.19

The Relationship Between Art and Society

Lecture
Artist:Angela Serino(NL)

2016.06.30

20 @ 1400

Group Exhibition
Artistic Director:Tu Zeng
Curator:Yanzi Hu
Advisor:Yifan Li
Artists:Taomeng Cui, Qingke Cheng, Hang Hu, Guojin Yan, Xuan Wang, Yuanshuai Yang, Yuedi Zhang

2016.06.05 - 2016.06.26

On Poem Film

Solo Exhibition
Artist:Adele Myers(UK)

2016.05.22 - 2016.06.05